De lekkerste manier om iets goeds te doen

Ricefund Surin

Zo’n 100 rijstboeren in Thailand richtten in 1994 een spaarfonds op, begonnen andere gewassen naast de rijst te verbouwen voor extra inkomsten en gingen het overvloedige gebruik van chemicaliën op de rijstvelden te lijf. Negen jaar later richtten ze de coöperatie Ricefund Surin op, voor de productie en verkoop van hun inmiddels biologische rijst. Momenteel telt de coöperatie 580 actieve leden. Ontmoet hier Khun Wilawan, die met haar rijst ook actief is op de lokale biologische markt. 

Ricefund Surin

Gevestigd in: Surin, Thailand
Jaar oprichting: 1994
Handelsrelatie sinds: 2016

Het verhaal

Rijst met pompoen en knoflook

Een van de eerste taken van de coöperatie was om op zoek te gaan naar nieuwe afzetmarkten. Want de rijstboeren werden bedrogen door de tussenhandelaren en de bestaande afnemers wisten hun biologisch geproduceerde rijst niet naar waarde te schatten. Tegenwoordig vindt de rijst zijn weg naar Zwitserland (en vandaaruit ook naar Nederland), Hongkong, Singapore en Ierland. Een klein deel verkoopt de coöperatie in eigen land, samen met de watermeloenen, pompoenen, knoflook en andere producten die ze ernaast verbouwen.

Biologisch

De leden van de coöperatie produceren geheel biologisch of zijn in conversie. In 2014 hebben ruim 200 nieuwe boeren zich bij Ricefund Surin aangesloten: zij zijn bezig om over te schakelen van niet biologisch naar biologisch. Een buffer scheidt de velden van de leden en die van niet biologisch producerende boeren, zodat chemicaliën en andere verboden stoffen niet in de biologische producten terecht kunnen komen.

De eigen rijstmolen van Ricefund Surin slijpt uitsluitend biologische rijst, zodat ook daar geen besmetting plaatsvindt. De verkoop van biologische rijst levert de boeren een extra premie op om hen te stimuleren op deze weg door te gaan.

In het dorp Tamoh

Een bezoek aan het dorp Tamoh, waar 63 leden van de coöperatie wonen en werken, laat zien dat voor de boeren de biologische en fairtrade productie loont. De oogstopbrengst neemt toe, ze ontvangen een goede prijs en begeleiding van veldwerkers van de coöperatie die eens per maand in het dorp langkomen. Zo leren ze bijvoorbeeld hoe ze met steeds minder biologische mest toe kunnen.

Ook heeft een aantal boeren meegedaan aan een proef, waarbij de rijstplantjes niet per bundel maar per stuk worden geplant. Gebleken is dat deze - arbeidsintensieve - werkwijze een hogere oogst oplevert. Belangrijk, want de meeste boeren hebben maar een klein stukje grond. Weer andere boeren leerden om vrije uitloop kippen te houden: de eieren verkopen ze nu op de lokale markt. Ook is er aandacht voor watermanagement, zo wordt gekeken hoe het regenwater optimaal kan worden opgevangen en benut.

Goede vooruitzichten

Veel van bovenstaande activiteiten zijn mogelijk dankzij de fairtrade ontwikkelingspremie die de boeren voor hun rijst ontvangen. Als hen gevraagd wordt waar de premie in de toekomst voor gebruikt gaat worden, hebben de boeren het antwoord direct klaar. Ze sparen voor de aanschaf van twee oogstmachines en willen de productie van compost vergemakkelijken.

De boeren zien de toekomst positief tegemoet. Ze zijn steeds meer zelfvoorzienend in hun voedselproductie. En door de onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis, tussen de individuele boeren maar ook tussen dorpen, krijgen ze steeds meer vat op hun eigen bestaan.
 

Levert ingredienten voor