De lekkerste manier om iets goeds te doen

Forest Garden Growers Association

In de glooiende heuvels van het Uva gebergte in Sri Lanka bewerken 30 boeren zo’n 34 ha land voor de productie van kaneel. Zij maken deel uit van de Forest Garden Growers Association, die zich inzet voor biologische landbouw. De ontwikkelingspremie die zij ontvangen voor hun fairtrade kaneel, wordt onder andere ingezet voor voorlichting over voeding, hygiëne en gezondheid (thuis en op de werkvloer) en om mensen te stimuleren meer te sporten en opleidingen te volgen. 

Forest Garden Growers Association

Gevestigd in: Badulla District, Uva gebergte, Sri Lanka
Productiegebied: Uva gebergte
Handelsrelatie sinds: 2017

Het verhaal

Biodiversiteit

Zowel de kaneelboeren zelf als de boeren van de omliggende percelen gebruiken geen pesticides of kunstmest. Bovendien wisselen ze op hun percelen de gewassen regelmatig af, om de bodem niet uit te putten en biodiversiteit te bevorderen. In de komende jaren wordt de ontwikkelingspremie geïnvesteerd in verbetering van de teelt, waardoor de boeren beter gewapend zijn tegen plantenziektes en andere (financiële) tegenvallers. Via onder andere gewasonderzoek en voorlichting over waterverbruik, willen zij de klimaatveranderingen in hun regio proberen het hoofd te bieden. Ze overwegen daarbij over te schakelen op biologisch-dynamische landbouw. Tot slot staan er projecten op stapel voor omscholing, om alternatieve inkomensbronnen aan te kunnen boren.

Levert ingredienten voor