De lekkerste manier om iets goeds te doen

Driefontein Small Farmes Co-op

Rooibos is een typisch Zuid-Afrikaans product, dat wordt verbouwd op zowel grote boerderijen als door kleine boeren die verenigd zijn in coöperaties of andere samenwerkingsverbanden. Driefontein Small Farmers Co-op is een mengvorm: de medewerkers van een boerderij hebben naast hun vaste baan een eigen boerderij in beheer.

Driefontein Small Farmes Co-op

Gevestigd in: Redelinhuys, Westkust Zuid-Afrika
Jaar oprichting: 2010
Handelsrelatie sinds: 2012

Het verhaal

Medezeggenschap

De boerderij Driefontein wordt beheerd door de vaste werknemers van de verderop gelegen boerderij Zeekoevlei. Dit betekent voor de aangesloten 41 rooibosboeren extra inkomen, medezeggenschap en een groeiend zelfvertrouwen. Vijf boeren verbouwen fulltime rooibos op Driefontein, de anderen werken in oogsttijd in het weekend mee. Zij bewerken op deze manier een stuk grond van 437 ha, zo’n 200 km ten noorden van Kaapstad. Hun biologische rooibos is Fairtrade gecertificeerd, waardoor zij zeker zijn van de minimumprijs en een ontwikkelingspremie ontvangen.

Ontwikkeling

De leden van Driefontein Small Farmers Co-op delen in de winst uit de verkoop van de rooibos en maken aanspraak op de fairtrade ontwikkelingspremie. Deze premie besteden zij momenteel aan de gemeenschapszaal die onder andere wordt ingezet als computerzaal, kerk en naschoolse opvang. Alle aangesloten boeren ontvangen bovendien een huishoudbonus in de vorm van een pakket levensmiddelen. Hierdoor verbeteren de levensomstandigheden van henzelf en hun familieleden en functioneert de gemeenschap beter. In 2011 is de eerste jongere uit de gemeenschap gaan studeren op de University of the Western Cape, om docent te worden.

Driefontein Small Farmers Co-op heeft de potentie om te groeien, zowel wat betreft het aantal leden als de verbouw en afzet van rooibos. Het bestuur (zes leden) van de coöperatie volgt scholing op het gebied van organisatie, financiën en bestuur. Omdat ieder jaar twee nieuwe mensen tot het bestuur toetreden, leren steeds meer mensen met deze bestuurlijke rol om te gaan.

Levert ingredienten voor