De lekkerste manier om iets goeds te doen

What's in it for me?

11 juni 2015
What's in it for me?

Bedrijven en organisaties die op een oprechte en transparante wijze duurzame merken in de markt zetten, zijn succesvol als ze in staat zijn de persoonlijke voordelen van hun product relevant te maken voor de consument. De What’s in it for me? vraag moet ook door duurzame merken te beantwoorden zijn.

Bert Jongsma, directeur Fair Trade Original: 'De vraag naar duurzame producten neemt weliswaar jaarlijks toe, maar het marktaandeel van biologische producten bijvoorbeeld bedraagt wereldwijd nog steeds slechts 4%. Uit het onderzoek dat Eco Pulse hierover in 2013 deed, kwam ook naar voren dat consumenten aangeven een voorkeur te hebben voor duurzaam geproduceerde levensmiddelen; in de praktijk blijkt echter dat andere factoren, zoals de prijs, vaak de doorslag geven. Het dilemma hoe je in dit krachtenveld duurzaamheid groot kunt maken, vormde vorige week een belangrijk discussieonderwerp voor de sprekers van het 6e Sustainable Foods Summit in Amsterdam.

Vaste gewoontes

Wat tijdens de conferentie duidelijk naar voren kwam, is dat het niet eenvoudig is om het dagelijks aankoopgedrag van mensen te beïnvloeden, omdat dit is gebaseerd op min of meer vaste gewoontes en behoeftes. Het is allereerst zaak om na te gaan wat een merk bijdraagt aan de verbetering van het eigen welzijn van de persoon in kwestie. Consumenten die zich persoonlijk aangetrokken voelen tot een product staan sneller open voor verandering. Pas daarna komt de vraag naar voren welke rol hun aankoopgedrag kan spelen ten behoeve van het collectieve welzijn.

Echte betrokkenheid

Producten zijn een prima aanleiding om consumenten te betrekken bij waar je als merk voor staat. Ook Fair Trade Original kent de uitdaging hoe consumenten te raken, te activeren en te betrekken. Onze huidige actie Win een Streetfood Feest is daar een voorbeeld van. Door onze producten te kopen, kun je een feest aan huis winnen. Niet alleen leuk voor jezelf, maar ook voor je 50 gasten. Met dit soort acties willen we een positieve beleving creëren rond ons merk en onze producten. En ervaringen waar mensen over napraten. Zo creëert het eigen belang uiteindelijk echte betrokkenheid'.  

Reageren

Romige hardloper nu ook biologisch! overzicht Onderzoek onder consumenten